Spelen

is

Ontdekken

 

Mijn naam is Menno van der Laan en ik heb Buro Zeker&Vast in 2015 opgericht. 

Buro Zeker@Vast is voortgekomen uit een social circus project dat ik vanaf 2011 heb uitgevoerd op basisschool ‘de Zonnehoek’ in Rotterdam-Zuid.

Dit project richtte zich op het aanbieden van een activiteit die kinderen aantrok en tegelijkertijd ook betrekt bij het project. Het doel hiervan was om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Met Buro Zeker&Vast blijft dit de kern van alle activiteiten. Van eenmalige workshops via langer lopende projecten naar een vaste reguliere activiteit.

Ik maak daarbij gebruik van de leeftijdsfase waarin  kinderen dingen ontdekken:                    “Leren door doen en ervaren” 

 

oie_O4ksg592oNIQ

Circus op School....

‘Circus op school’ is een workshop of een serie van workshops waarbij we werken aan vnl. de persoonlijke en sociale ontwikkeling van ieder kind. Door gebruik te maken van vooral de fysieke aspecten van circusvaardigheden zijn we vooral gericht op de ontwikkeling van zelfvertrouwen bij ieder kind individueel.

Bij deze workshops kan het kind zelf kiezen wat hij/zij wil gaan doen. Het ontbreken van het competitie element geeft veel kinderen de mogelijkheid om te proberen en ontdekken!

Circus in de Buurt....

 “Circus in de Buurt” vatten we alle activiteiten die we organiseren in buurt of wijk. . Door gemeentes worden we vak ingezet bij de start van projecten gericht op de leefbaarheid in de buurt. 

We zetten hierbij onze circusspeelplaats in op pleinen of straten in de buurt. Naast eenmalig een leuke circusmiddag op een wijkfeest hebben we ook een aanbod waarbij we wekelijks en op een vaste tijd een speelplaats organiseren waarbij we breder kunnen inzetten op kennismaking en de eerste stappen naar een stukje bouw van persoonlijke contacten.

Waar mogelijk dat mogelijk is werken we samen met basisscholen en wijkorganen.

foto huttenbouw

Circus-agenda: